KALLELSE TILL 3V HIF ÅRSMÖTE 2024

Tisdagen den 19 mars 2024

Tid: Kl. 18.00 – 20.00

Plats: Lillatorpsgatan 10, FUB-Huset, 2:a vån.

Hjärtligt välkomna till 3V HIF:s årsmöte som kommer att hållas i FUB-Huset (samma plats som förr året).

Vi hoppas att många kan komma för att vara med på plats. Vi kommer att bjuda på något tilltugg.

Alla handlingar samt dagordning finns att få när ni kommer till årsmötet.  Redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga senast en vecka före mötet och kan mailas till dem så begär.

Med tanke på matbehov vill vi att du anmäler ditt deltagande senast onsdagen den 13 mars.

Ange även om assistenter vill äta. Dessa betalar då 50:- per person.

Du kan anmäla dig genom att:

  • Skicka mail till kjell@jonason.eu med ditt namn och telefonnummer.
  • Ringa Kjell 0708-89 09 45.
  • Anmäla till din grenledare.

Styrelsen i 3 V HIF hälsar alla välkomna till årsmötet!