Förteckning över 3V Parasportföreningens styrelse

  

Funktion

Namn, adress, e-post

Telefonnummer

Ordförande

 

Morgan Högrell

E-post:
hogrell.15551@telia.com 

Tel: 0761-18 00 44

Kassör

Kjell Jonason

E-post:
kjell@futurize.se 

Tel: 0708 – 89 09 45

IT-ansvarig

Fredrik Montin

E-post:
fredrik.montin@gmail.com  

Tel: 0736 – 27 00 11 

Adjungerad

Petronella Larsson  

E-post:
petronellalarsson.mk@gmail.com 

Tel: 0731-80 34 98

Ledamot

Ewa Westermark

E-post:
ewaw66@hotmail.com 

Tel: 0760-06 84 94

Sekreterare

Håkan Spångberg

E-post:
hakanspangberg@hotmail.com 

Tel: 0730- 62 32 43

Ledamot

Magnus Thim

E-post:
mthim@prologis.com

Tel: 0725-36 04 71