Föreningsinfo

Bildad

1970-04-01

Föreningsnummer

4368

Postadress

Pjäshallen, Övre Kaserngården 8
41527 Göteborg

Besöksadress

Övre Kaserngården 8
41527 Göteborg

Telefon

0761-18 00 44 (Morgan Högrell)

Mobil

0731-80 34 98 (Petronella Larsson)

E-post

kjell@jonason.eu

Plusgiro

72 28 45-5

Organisationsnummer

802457-2656

  Vill ni se föreningens stadgar, klicka här —>>