KALLELSE TILL 3V HIF ÅRSMÖTE

Tisdagen den 26 april 2022

Tid: Kl. 18.00 – 20.00

Plats: Kvibergs Kantin,  Övre Kaserngården, Kviberg

Hjärtligt välkomna till 3V HIF:s årsmöte som kommer att hållas på Kvibergs Kantin. Vi kommer att följa de rekommendationer och föreskrifter av FHM som kan gälla.

Vi hoppas att många kan komma för att vara med på plats. Vi kommer att bjuda på något tilltugg.

Alla handlingar samt dagordning finns att få när ni kommer till årsmötet.  Redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga senast en vecka före mötet och kan mailas till dem så begär.

Med tanke på matbehov vill vi att du anmäler ditt deltagande senast onsdagen den 20 april.

Ange även om assistenter vill äta. Dessa betalar då 50:- per person.

Du kan anmäla dig genom att:

  • Skicka mail till kjell@jonason.eu med ditt namn och telefonnummer.
  • Ringa Kjell 0708-89 09 45
  • Anmäla till din grenledare

Styrelsen i 3 V HIF hälsar alla välkomna till årsmötet!