Bli medlem

Så här blir du medlem i 3V HIF (2024):

För att deltaga i 3V:s rika utbud av aktiviteter räcker det att vara medlem i 3V HIF (träningsavgift 600 kr per termin tillkommer om du skall träna/tävla med oss) annars så kan du betala in medlemsavgiften och vara stödmedlem.

Medlemsavgiften i 3V är 100 kr per år. 

Vi vill vi att man skickar in uppgifter till oss så att vi kan göra vårt nya medlemsregister om du inte redan har gjort det.
Skicka in Namn, Adress, telefonnummer och E-postadress till Petronella Larsson på e-postadress petronellalarsson.mk@gmail.com eller 
skicka SMS till 0731-803498 (Petronellas telefonnummer).

Det underlättar väldigt mycket för oss som jobbar helt ideellt i föreningen 3V HIF att ni gör detta så snart som möjligt och vi jobbar utan ersättning för att alla våra ungdomar skall kunna vara med i många aktiviteter under trivsamma och kamratliga former.

Medlemsavgiften i 3V HIF är 100:- per år. Betala gärna så snart som möjligt.

Betalningsuppgifter (att betala via post/bank):

Betalningsmottagare: 3 V HIF

Medlemsavgift: 100 kronor

Konto: Plusgiro 72 28 45-5

OBS! Kom ihåg att skriva ditt namn på den person som det gäller på inbetalningen du gör och 
om den personen är medlem eller stödmedlem.