Bli medlem

Så här blir du medlem:

Du blir medlem genom att skicka mail till RBU på mail goteborg@rbu.se och ange följande uppgifter:

Namn
Adress
Postadress
Personnr
Telefonnummer
E- postadress

Medlemsavgiften är totalt 350:- per år. Då är Du automatiskt medlem i både 3 V HIF och RBU.

Hemsida för att bli medlem i RBU och 3V HIF: https://medlem.rbu.se/

Träningsavgiften är 600:- per säsong (höst/vår) för att träna i 3V HIF. Man får dock komma och börja
pröva på att träna tre gånger innan man behöver bli medlem i föreningen.

Vill du bli medlem i 3V HIF och RBU?

Kontakta RBU:

RBU Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (Göteborg med omnejd) 

Post-& besöksadress: Lillatorpsgatan 10, 416 55 Göteborg
Telefon: 031-338 99 50
Hemsida RBU Göteborg: www.goteborg.rbu.se
E-post: goteborg@rbu.se
Org.nr: 857203-7607