Kallelse årsmöte 3V HIF 2021

KALLELSE TILL 3V HIF ÅRSMÖTE

Söndagen den 13 juni 2021
Tid: Kl. 14.30-17.00
Plats: Angeredsvallen, Högaffelsgatan 11, Angered

Hjärtligt välkomna till 3V HIF:s årsmöte som kommer att hållas på Angeredsvallen. Vi kommer att följa de rekommendationer och föreskrifter av FHM som gäller. Vi kommer att vara utomhus.

Vi hoppas att många kan komma för att vara med på plats. Vi kommer att bjuda på nåt tilltugg troligen kommer vi att grilla korv.

Alla handlingar samt dagordning finns att få när ni kommer till årsmötet.  Redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga senast en vecka före mötet och kan mailas till dem så begär.

Vi kommer också att dela ut priser från föregående års Klubbmästerskap.

Med tanke på matbehov vill vi att du anmäler ditt deltagande senast fredagen den 4 juni.

Ange även om assistenter vill äta. Dessa betalar då 50:- per person.

Du kan anmäla dig genom att:

  • Skicka mail till kjell@jonason.eu med ditt namn och telefonnummer.
  • Ringa Kjell 0708-89 09 45
  • Anmäla till din grenledare

Styrelsen i 3 V HIF hälsar alla välkomna till årsmötet!